RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Materijalni nedostaci stvari

Predmet: Odredba koja uređuje pitanje gubitka prava kupca po isteku jedne godine od odašiljanja obavijesti prodavatelju se odnosi samo na ona prava kupca koja su naznačena u čl. 488. ZOO/91, a ne i na prava na naknadu štete kupca koji nije obuhvaćen tim prekluzivnim rokom.

Broj presude: Revt 325/2017-3, od 10. ožujka 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Očito je ova zakonska "nespretnost" u čl. 488. ZOO/91 uočena od samog zakonodavca te je otklonjena u novom Zakonu o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 35/05, 41/08, 73/15, 78/15 – dalje: ZOO/05) tako da je u čl. 410. a koji sada uređuje pravo kupca (ex čl. 488. ZOO/91) u st. 2. objedinjen tadašnji st. 2. i 3. čl. 488. ZOO/91, tako da isti sada glasi: "U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima." i čime jasno dato na znanje da se rok iz sadašnjeg čl. 422. ZOO/05 (ex čl. 500. st. 1. ZOO/91) odnosi samo na ostvarivanje prava kupca propisana čl. 410. st. 1. ZOO/05, a ne i na pravo na naknadu štete propisana st. 2. tog čl. (ex čl. 488. st. 2. i 3. ZOO/91).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)