Materijalni nedostaci stvari


Predmet: Odredba koja uređuje pitanje gubitka prava kupca po isteku jedne godine od odašiljanja obavijesti prodavatelju se odnosi samo na ona prava kupca koja su naznačena u čl. 488. ZOO/91, a ne i na prava na naknadu štete kupca koji nije obuhvaćen tim prekluzivnim rokom.

Broj presude: Revt 325/2017-3, od 10. ožujka 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Iz sadržaja čl 488 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 53 91 73 91 3 94 7 96 91 96 112 99 i 88 01 dalje ZOO 91 a koja uređuje pravo kupca u slučaju nedostataka na prodanoj stvari proizlazi da je odredbom st 1 tog čl kupcu dana mogućnost zahtijevati od prodavatelja otklanjanje nedostataka ili mu predati drugu stvar bez nedostataka ili zahtijevati sniženje cijene ili izjaviti raskid ugovora Neovisno za koju se od ovih mogućnosti kupac opredijeli on u smislu odredbe st 2 tog čl u svakom slučaju ima pravo i naknadu štete a prema odredbi st 3 tog čl prodavatelj mu odgovara za štetu koju je zbog nedostatka pretrpio i na drugim svojim dobrima prema općim pravilima odgovornosti za štetu Dovodeći u relaciju odredbu čl 488 ZOO 91 a koja uređuje prava kupca s odredbom čl 500 ZOO 91 koja uređuje gubitak prava kupca te smislenim tumačenjem tih odredbi nameće se ocjena kako se gubitak prava kupca istekom roka od jedne godine računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju odnosi samo na ona prava koja su propisana odredbom čl 488 st 1 ZOO ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu