Materijalni nedostatci stvari

Datum: 17.12.2021, Petak
Autor: H. V.

U Narodnim novinama, br. 126/21 objavljena je Novela Zakona o obveznim odnosima koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Navedenom se novelom korjenito mijenjaju pravila o materijalnim nedostatcima stvari, isporuci digitalnih stvari i usluga, stvari s digitalnim elementima, komercijalno jamstvo i druga.

Između ostaloga, redefinirano je dosadašnje uređenje kada postoji materijalni nedostatak.

Tako stvar ima nedostatak ako ne udovoljava onim zahtjevima koji su ugovorne strane utvrdile ugovorom o kupoprodaji (subjektivni kriteriji). Takvi zahtjevi mogu, među ostalima, obuhvaćati količinu, kvalitetu, vrstu i opis stvari, posjedovanje određenih ugovorenih značajki stvari, primjerenost stvari za određenu namjenu kao i isporuku stvari s dogovorenom dodatnom opremom i uputama.

Kako bi se smatralo da stvar ima nedostatak, uz ispunjavanje subjektivnih kriterija, stvar mora ispunjavati i objektivne kriterije. Tako nedostatak, među ostalima, postoji ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila ili ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio kupcu na raspolaganje prije sklapanja ugovora ili ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom čiji primitak kupac može razumno očekivati ili ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva koja su uobičajena za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu te stvari te uzimajući u obzir javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označavanju. Nedostatak postoji ako stvar ne udovoljava navedenim propisanim kriterijima.

Više o noveli Zakona o obveznim odnosima i materijalni nedostacima stvari možete pročitati u članku Materijalni nedostatci u Noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine, koji je objavljen u časopisu Pravo i porezi 12/21, na str. 11.

Povratak na vijesti