RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Medicinsko vještačenje

Predmet: U konkretnoj pravnoj stvari radi se o ozljedi na radu, pa je sasvim razumljivo i prihvatljivo da se o uzročnoj svezi vještačenje provodi po vještaku medicine rada.

Broj presude: Rev 4325/2019-2, od 22. siječnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Osnovni prigovor koji se navodi u reviziji odnosi se na kvalitetu izvedenog dokaza medicinskim vještačenjem. Iz sadržaja revizije, premda to nije izričito istaknuto, proizlazilo bi da tuženik zapravo ističe bitnu povredu iz čl. 354. st. 1. u svezi s čl. 261. ZPP-a. Naime, tuženik u reviziji osporava nalaz i mišljenje medicinskog vještaka s područja medicine rada dr. D. V. smatrajući da je u konkretnoj pravnoj stvari vještačenje trebalo biti provedeno po vještacima iz područja neurokirurgije i psihijatrije. U odnosu na takve navode revidentu valja odgovoriti da su nižestupanjski sudovi pravilno odbili prijedlog tuženika za vještačenjem po vještaku iz područja neurokirurgije i psihijatrije dajući pri tome za takvu odluku posve jasne, logične, obrazložene i uvjerljive razloge. Naime, u konkretnoj pravnoj stvari radi se o ozljedi na radu, pa je sasvim razumljivo i prihvatljivo da se o uzročnoj svezi vještačenje provodi po vještaku medicine rada. Pri tome revidentu valja i ukazati da je vještak medicine rada usmeno saslušan na okolnosti prigovora pri čemu je otklonio sve prigovore na posve logičan i uvjerljiv način. Stoga su neosnovani navodi revidenta o počinjenju gore naznačene povrede odredaba parničnog postupka.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)