RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Metoda obračuna zateznih kamata

Predmet: Primjenom dopuštenog složenog (konformnog) kamatnog računa (koji podrazumijeva pripisivanje dospjelih kamata glavnici) tako obračunate zatezne kamate u trenutku prijelaza na drugačiji način obračun kamata (od 1. travnja 1994.) postale su sastavni dio glavnice, stoga je tako uvećana glavnica osnovica za obračun daljnjih zateznih kamata.

Broj presude: Rev-461/2015-2, od 18. veljače 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Međutim, kod toga valja napomenuti da ''Vjerodostojno tumačenje'' ne dotiče sporno pitanje prijeloma kamata na dan metodskog prijelaza (prelazak na jednostavni način izračuna), već se odnosi samo na primjenu ZZK i na razdoblje nakon 1. travnja 1996., ali ne i na izračun zatečenih kamata. Budući da je Uredbom o visini stope zatezne kamate (''Narodne novine'', broj 22/94) obračun zatezne kamate propisan na isti način kao i kasnijim ZZK, navedenu Uredbu valja tumačiti na jednak način kao i čl. 3. st. 1. ZZK.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)