Metoda obračuna zateznih kamata


Predmet: Primjenom dopuštenog složenog (konformnog) kamatnog računa (koji podrazumijeva pripisivanje dospjelih kamata glavnici) tako obračunate zatezne kamate u trenutku prijelaza na drugačiji način obračun kamata (od 1. travnja 1994.) postale su sastavni dio glavnice, stoga je tako uvećana glavnica osnovica za obračun daljnjih zateznih kamata.

Broj presude: Rev-461/2015-2, od 18. veljače 2020., od 14.09.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nižestupanjski sudovi su smatrajući da za razdoblje do 31 ožujka 1994 nije bilo mjesta primjeni konformnog načina obračuna kamata odnosno da je od 1 travnja 1994 obračun zateznih kamata valjalo nastaviti na početnu izvornu glavnicu duga te prihvativši stoga varijantu b iz nalaza vještaka zaključili da je ukupni dug tužitelja 7 listopada 2010 iznosio 9 731 09 kn te da je uplatom iznosa od 223 477 08 kn istog dana tužitelj tuženici preplatio iznos od 213 745 99 kn pa da je predmetna ovrha nedopuštena u tom dijelu U razdoblju od 25 rujna 1992 do 20 travnja 1996 visina zateznih kamata i način obračuna zateznih kamata bili su regulirani Zakonom o visini stope zatezne kamate 39 39 Narodne novine 39 39 broj 53 91 prema kojem se zatezne kamate obračunavaju mjesečno primjenom konformne metode u visini eskontne stope koju utvrđuje Narodna banka Hrvatske uvećane za 20 te Uredbama o visini stope zatezne kamate 39 39 Narodne novine 39 39 broj 95 93 8 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu