Metode transfernih cijena i analiza usporedivosti

Datum: 11.04.2023, Utorak
Autor: S.B.P.

Temeljno načelo transfernih cijena je načelo nepristrane transakcije odnosno načelo tržišnosti, a odnosi se na transakcije između povezanih društava.

Kako bi se potvrdila tržišnost cijena u transakcijama između povezanih društava, važno je primijeniti najprimjerenije metode transfernih cijena i to dokazati u dokumentaciji o transfernim cijenama. Međutim, da bi se utvrdila najprimjerenija metoda, potrebno je provesti analizu usporedivosti odnosno pronaći pouzdane usporedive podatke (usporednice).

Analiza usporedivosti temelji se na usporedbi uvjeta u kontroliranoj transakciji s uvjetima koji bi se ostvarili da su strane bile nezavisne i da su poduzimale usporedive transakcije u usporedivim okolnostima.

Koji su sve koraci u provedbi analize usporedivosti i odabira metode transfernih cijena i kako se oni provode prikazano je na praktičnim primjerima u članku Analiza usporedivosti na primjerima metoda transfernih cijena objavljenom u časopisu RRiF br. 4/23., str. 116.

Povratak na vijesti