Minimalna plaća

Datum: 05.04.2013, Petak
Autor: A.B.

U Narodnim novinama 39/13 objavljen je novi Zakon o minimalnoj plaći. Minimalna plaća je najniža svota bruto plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu i to bez obzira na činjenicu što je ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, tj. nekim drugim aktom poslodavca propisana niža svota plaće za isplatu. Dakle, pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u RH neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Visina minimalne plaće za 2013. još nije utvrđena već se njezino objavljivanje očekuje u roku od slijedećih 15-tak dana (do 26. travnja 2013.). Prema neslužbenim saznanjima svota minimalne plaće trebala bi biti utvrđena u iznosu od 2.984,78 kn.

Povratak na vijesti