Mjenica


Predmet: Kako je tuženik u konkretnom slučaju akceptant, te izdavatelj vlastitih trasiranih mjenica, to propust tužitelja da u roku od godine dana od dana izdavanja mjenice podnese mjenice na naplatu nema utjecaja na obvezu tuženika.

Broj presude: Revt 574/2017-2, od 8. lipnja 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Među strankama nije sporno da je tuženik kao trasat izdao tužitelju kao remitentu 3 travnja 2012 pet vlastitih trasiranih akceptiranih mjenica po viđenju i to mjenicu br 06125331 na iznos od 11 803 71 CHF u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja mjenicu br 06125014 na iznos od 34 682 69 CHF u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja mjenicu br 05278109 na iznos od 37 975 32 CHF u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja mjenicu br 05634903 na iznos od 37 694 25 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja i mjenicu br 05634904 na iznos od 15 785 45 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja Isto tako nije sporno da je kao dan izdavanja svih ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu