RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Mjenica – prigovori mjeničnog dužnika

Predmet: Prigovori mjeničnog dužnika (a ovdje avaliste koji odgovara jednako kao osoba za koju je jamčio) da bianco mjenica nije ispunjena u skladu s osnovnim poslom, mogu istaknuti prema mjeničnom vjerovniku koji je ujedno vjerovnik iz osnovnog posla.

Broj presude: Rev 3703/2019-2, od 21. siječnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Pritom valja istaknuti da odluka broj Rev-1251/13 od 8. siječnja 2015., koju tužitelj navodi argumentirajući svoje shvaćanje da tuženik kao avalist nije imao pravo na isticanje prigovora protuugovornog ispunjenja, nije donesena u podudarnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji, pri čemu tužitelja valja uputiti na odluke ovog suda (primjerice, Revx-326/2017 od 25. rujna 2019.), u kojima je izraženo shvaćanje da se „prigovori mjeničnog dužnika (a ovdje avaliste koji odgovara jednako kao osoba za koju je jamčio) da bianco mjenica nije ispunjena u skladu s osnovnim poslom, mogu istaknuti prema mjeničnom vjerovniku koji je ujedno vjerovnik iz osnovnog posla (čl. 16. st. 2. Zakona o mjenici - „Narodne novine“ broj 74/94 - ZM).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)