Mjenica – prigovori mjeničnog dužnika


Predmet: Prigovori mjeničnog dužnika (a ovdje avaliste koji odgovara jednako kao osoba za koju je jamčio) da bianco mjenica nije ispunjena u skladu s osnovnim poslom, mogu istaknuti prema mjeničnom vjerovniku koji je ujedno vjerovnik iz osnovnog posla.

Broj presude: Rev 3703/2019-2, od 21. siječnja 2020., od 14.09.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U ovom predmetu riječ je o potraživanju tužitelja iz mjenice koja je izdana tužitelju radi osiguranja naplate potraživanja tužitelja kao prodavatelju po Ugovoru o kupoprodaji robe od 15 srpnja 1998 a tuženik je avalist iz te mjenice Sudovi su ocijenili obzirom da je tužitelj prvi imatelj mjenice i vjerovnik iz osnovnog pravnog posla u kojem je izdana mjenica da je tuženik koji odgovara kao i dužnik za kojeg jamči sukladno odredbi čl 31 Zakona o mjenici Narodne novine broj 74 94 dalje ZM ovlašten istaknuti prigovor protuugovornog ispunjenja u odnosu na dospjelost mjenice i s tim u vezi staviti prigovor zastare Na temelju rezultata provedenog dokaznog postupka sudovi su zaključili da tužitelj nije popunio mjenicu u skladu s uvjetima i rokovima otplate iz pravnog posla budući da je u vrijeme popunjavanja mjenice glavno ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu