Mjere za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Zagreba – Obavijest MF PU

Datum: 05.11.2020, Četvrtak
Autor: Lj.M.

Ministarstvo financija – Porezna uprava objavilo je na mrežnoj stranici Porezne uprave tumačenje o provođenju Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.  (objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba, br. 27. od 30. listopada 2020. godine).

U obavijesti je navedeno sljedeće:

"Obveznici poreza na potrošnju su dužni i dalje obračunavati porez na potrošnju po stopi od 2%, a kako je propisano Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (Narodne novine, br. 28/17, 122/17), te ga iskazivati na računima. Također, obveznici su dužni iskazivati utvrđenu obvezu poreza na potrošnju na Obrascu PP-MI-PO te predati navedeni Obrazac do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obzirom da je Grad Zagreb prenio poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju na Poreznu upravu, Porezna uprava će stornirati zaduženi iznos poreza na potrošnju po službenoj dužnosti sukladno oslobođenju plaćanja poreza na potrošnju iz Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19."

Tekst navedene obavijesti se u cijelosti može preuzeti ovdje.

Povratak na vijesti