Mogu li stranci u RH raditi bez radne dozvole?

Datum: 28.07.2021, Srijeda
Autor: H. V.

Mogu li u određenim slučajevima državljani trećih zemalja raditi u RH bez dozvole za boravak i rad („radne dozvole“)?

U pravilu, državljanin treće zemlje može u RH raditi samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca za kojeg je dozvola odnosno potvrda izdana.

Iznimno su čl. 89. Zakona o strancima nabrojene određene kategorije državljana trećih zemalja koji u RH mogu raditi i bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Tako bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi oni državljani treće zemlje koji u RH imaju odobren:

 1. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, odobrenom azilu ili supsidijarnoj zaštiti
 2. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje kojem je izdana »EU plava karta« ili dozvola za boravak i rad za premještaj
 3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a
 4. privremeni boravak zbog humanitarnih razloga
 5. autonomni boravak
 6. privremeni boravak kao upućeni radnik
 7. privremeni boravak u svrhu istraživanja te privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s istraživačem
 8. privremeni boravak u svrhu studiranja, ako radi ili se samozapošljava najviše 20 sati tjedno, osim kad je studentska praksa sastavni dio studijskoga programa
 9. status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa najviše 20 sati tjedno
 10. privremeni boravak u svrhu boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a
 11. azil ili supsidijarnu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite
 12. dugotrajno boravište
 13. stalni boravak

Poslodavac koji želi zaposliti državljanina treće zemlje koji spada u jednu od nabrojenih kategorija, obvezan je prije zasnivanja radnog odnosa od državljanina treće zemlje zatražiti na uvid valjano odobrenje boravka u RH (valjanu dozvolu za boravak u RH).

Detaljnije o zapošljavanju stranaca možete pročitati u časopisu RRiF br. 3/21., str. 193.

Povratak na vijesti