Montažni objekti


Predmet: Na objekte koji su izgrađeni radi neke prolazne namjene ne primjenjuju se odredbe o uspostavi pravnoga jedinstva nekretnine.

Broj presude: Rev 1154/2019-2, od 3. siječnja 2023., od 10.02.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je zahtjev tužiteljice na utvrđenje da je dosjelošću stekla pravo stvarne služnosti prolaza i provoza odnosno staze i kolnika u korist nekretnine garaže u vlasništvu I tuženice a u posjedu II tuženice kao poslužnog dobra Nižestupanjski sudovi zaključuju da tužiteljica i njezini prednici nisu pošteni posjednici obzirom na sadržaj Rješenja kojim se odobrava lokacija za postavu montažnog garažnog objekta te da navedenim Rješenjem niti nekom drugom odlukom upravnog tijela nije ustanovljena služnost puta u konkretnom slučaju Nadalje nižestupanjski sudovi ocjenjuje da sukladno odredbi čl 366 st 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine br 91 96 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 i 152 14 dalje ZVDSP od dana stupanja na snagu tog zakona u Republici Hrvatskoj vrijedi načelo pravnog jedinstva nekretnine određeno u čl 9 ZVDSP pa objekti koji su izgrađeni radi neke ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu