Načelo povjerenja


Predmet: Osoba koja je stekla pravo vlasništva pretvorbom prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta može suprotstaviti svoje stečeno pravo daljnjim stjecateljima vlasništva na predmetnim nekretninama jer isti ne uživaju zaštitu povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga.

Broj presude: Gž-323/2021-2, od 1. srpnja 2021., od 11.10.2021

Sud: Županijski sud u Bjelovaru

Prvostupanjski sud nakon provedenog postupka zaključuje da je tužitelj kao pravni slijednik O S u čiju korist je provedena deposedacija stekao vlasništvo predmetnih nekretnina obzirom na odredbe članka 23 29 stavak 2 i članka 33 Zakona o građevinskom zemljištu Narodne novine broj 54 80 42 86 41 88 16 90 53 90 44 92 91 96 dalje ZGZ jer su ostvarene zakonske pretpostavke za valjani postupak deposedacije neizgrađenog građevinskog zemljišta i to iz razloga jer je prednica tuženice temeljem odredbe članka 38 i članka 39 Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta Službeni list FNRJ broj 52 58 imala pravo korištenja sve dok Općina ne donese rješenje o predaji u posjed drugoj osobi To je i učinjeno Zaključkom Općine od 22 studenog 1985 donijetog prema članku 29 stavak 2 ZGZ a a kojim je prednica tužitelja O S temeljem izjave prednice tuženice B B iz Z ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu