RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Načelo zaštite povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga

Predmet: Pravo stjecanja vlasništva dosjelošću na nekretnini ne može se suprotstaviti pravu osobe koja je upisana u zemljišne knjige na temelju pravnog posla bez da se ospore okolnosti stjecanja vlasništva na temelju pravnog posla, jer upisanog nositelja knjižnog prava štiti načelo zaštite povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga.

Broj presude: Gž-1454/2018-2, od 23. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U situaciji u kojoj je tuženica pravo vlasništva predmetne nekretnine stekla 2006. na temelju pravnog posla - ugovora o darovanju zaključenog sa zemljišnoknjižnim vlasnikom nekretnine na temelju kojeg je tuženica svoje pravo vlasništva upisala u zemljišne knjige, sve sukladno odredbama članka 115. stavak 1., članka 119. i članka 120. ZV-a, a s druge strane tužiteljica tvrdi da je pravno vlasništva prijeporne nekretnine stekla na temelju zakona odnosno dosjelošću prema članku 159. ZV-a, tada se u smislu odredbe članka 130. stavak 2. ZV-a, pravo tužiteljice ne može se suprotstaviti pravu tuženice bez da tužiteljica obeskrijepi okolnost što tuženicu štiti načelo zaštite povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)