Načini naplate u razdoblju dvojnog otpjecaja

Datum: 04.01.2023, Srijeda
Autor: LJ.M.

U razdoblju dvojnog optjecaja (u prometu na malo) koje traje od 1. do 14. siječnja (24:00) 2023. godine, a u skladu s čl. 40. st. 1. Zakona o uvođenju eura u Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 57/22. i 88/22.), primatelj plaćanja je obvezan za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu u eura. Iznimno, kada nije u objektivnoj mogućnosti ostatak vratiti u gotovu novcu eura, primatelj plaćanja može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

Neki su poduzetnici donijeli odluku, kao opći uvjet poslovanja, da će da u tom razdoblju naplaćivati prodaju robe i usluga isključivo na transakcijski račun ili kartičnim plaćanjem odnosno da uopće neće obavljati naplatu gotovu novcu.

Naše je mišljenje da sam poslovni subjekt donosi odluku i određuje na koji će način obavljati naplatu prodane robe i pruženih usluga te da nema zapreke da se, također i u razdoblju dvojnog optjecaja, isporuka naplati isključivo na transakcijski račun odnosno kartičnim plaćanjem. U tom slučaju trgovac treba samo takav uvjet vidno istaknuti u prodajnom prostoru.

O tome smo se očitovali već u nekoliko navrata, a navedeno potvrđuje i uputa Državnog inspektorata. U nastavku se daje dio navedenog teksta.

Dakle, dvojni optjecaj je optjecaj u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste kuna i euro kao zakonsko sredstvo plaćanja, te tijekom razdoblja dvojnog optjecaja poslovni subjekt je dužan omogućiti potrošaču plaćanje u kuni i euru te ne može uvjetovati plaćanje isključivo u kuni ili u euru jer bi se na taj način postupalo suprotno pravilima utvrđenim za razdoblje dvojnog optjecaja. Međutim, imajući u vidu da je u razdoblju dvojnog optjecaja zamijećeno da pojedini gospodarski subjekti, odnosno trgovci i ugostitelji u svojim uvjetima prodaje (odnosno kod ugostitelja u poslovnim prostorijama ili na drugi jasan način) da obavljaju naplatu roba ili usluga, isključivo putem transakcijskog računa odnosno kartičnim plaćanjem, u privitku se dostavlja mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na znanje, u kojem isti navode da poslovni subjekt sam određuje na koji način će obavljati naplatu prodane roba ili pruženih usluga, te ne postoji zapreka za obavljanje plaćanja isključivo putem transakcijskog računa odnosno kartičnim plaćanjem. Stoga, ukoliko je poslovni subjekt u svojim uvjetima prodaje (odnosno kod ugostitelja u poslovnim prostorijama ili na drugi jasni način istaknuo) odredio plaćanje isključivo kartičnim plaćanjem, tada nije u obvezi prihvaćanja gotovog novca kune i euro. Suprotno navedeno, ukoliko poslovni subjekt nije u općim uvjetima isključio naplaćivanje robe u gotovom novcu u razdoblju dvojnog optjecaja, ne smije onemogućiti potrošaču plaćanje robe ili usluge u gotovom novcu kune.

Povratak na vijesti