Nadoknada fiksnih troškova za siječanj - novosti

Datum: 01.02.2021, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Objavljena je nova Uputa o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za siječanj 2021.

1. Djelatnosti za koje se može tražiti nadoknada fiksnih troškova

Nadoknadu fiksnih troškova (svih ili dijela) mogu tražiti poduzetnici kojima je Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. i 8. siječnja 2021. obustavljen rad.

Nadoknada svih ili dijela fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je:

• obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studenski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja odnosno učenike ili studente

• obustavljen rad casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje

• obustavljen rad teretana, fitnes centara te sportskih i rekreacijskih centara

• obustavljeno održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranje plesnih škola

• obustavljen rad školama stranih jezika osim obavljanja djelatnosti on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu.

Iznimno, pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je obustavljen rad ugostiteljskih objekata i u slučaju kada u skladu s Odlukama obavljaju dozvoljeni rad pripreme i dostave hrane i pića.

U skladu s time nadoknadu fiksnih troškova (svih ili dijela) mogu tražiti poduzetnici kojima je Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad a kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine bio najmanje 60%. Iznimno, poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova za siječanj 2021. ako im je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% nadoknadit će se iznos fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadit će se fiksni troškovi poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost.

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u studenom 2020. godine. Poduzetnici koji su započeli s radom u prosincu 2020. ili u 2021. godini, nemaju pravo na nadoknadu fiksnih troškova jer ne postoji razdoblje za usporedbu radi izračuna pada primitaka/prihoda.

2. Koji fiksni troškovi se mogu nadoknaditi

Nadoknada se može obaviti za slijedeće fiksne troškove:

• mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,

• mjesečni trošak najma softverske opreme za fiskalizaciju

• trošak obvezne pričuve,

• mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,

• trošak komunalne naknade,

• mjesečni trošak direktne spomeničke rente,

• mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,

• mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,

• mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

• 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja, izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

Ako računi nisu plaćeni prije isplate nadoknade poduzetnici su ih obvezni platiti u roku od 8 dana od dana isplate nadoknade.

3. Predaja zahtjeva za nadoknadu fiksnih troškova

Zahtjev za nadoknadu fiksnih troškova poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Zahtjev je potrebno predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna, od 15. veljače 2021. do 15. ožujka 2021. godine.

Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici sustava ePorezna dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.

U Zahtjevu obvezno se popunjavaju polja 1. Podaci o podnositelju zahtjeva, 2. Sadržaj zahtjeva, te 3. Činjenice za odlučivanje po zahtjevu. Po odobrenju Zahtjeva, Ministarstvo financija, Porezna uprava će dostaviti elektroničkim putem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obavijest o statusu Zahtjeva i visini odobrenih fiksnih troškova po poduzetniku.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će obaviti isplatu odobrenih fiksnih troškova na naznačeni račun u Zahtjevu.

Povratak na vijesti