Nadzor nad izvozom robe s dvojnom namjenom te uvozom i izvozom robe vojne namjene – dopuna naputka

Datum: 23.11.2010, Utorak
Klasa: 413-01/10-07/02
Davatelj: Carinska uprava

Naputkom Carinske uprave KLASA 413 01 10 07 02 URBROJ 513 02 1220 1 10 1 od 3 veljače 2010 godine te njegovom dopunom KLASA 413 01 10 07 02 URBROJ 513 02 1220 1 10 2 od 14 srpnja 2010 godine uređeno je postupanje carinskih službenika pri nadzoru izvoza robe s dvojnom namjenom nadzoru prometa robe koja je namijenjena ili nabavljena u državi u kojoj se provode sankcije Vijeća sigurnosti UN a odnosno Organizacije za europsku sigurnost i suradnju OESS ili Europske unije te nadzoru izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Slijedom Odluke o provođenju restriktivnih mjera Republike Hrvatske prema određenim državama Nar nov br 89 10 i Odluke o restriktivnim mjerama Republike Hrvatske prema Islamskoj Republici Iran u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN a 1929 2010 Nar nov br 120 10 od 26 10 2010 godine u dijelu I Nadzor nad izvozom robe ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja