Webinar
Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište

14. lipnja 2023. webinar "Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište"


Mjesto Vrijeme održavanja
web14. lipnja 2023. (srijeda) u 9:30 sati
 

Davanje nekretnina u najam (zakup) i unajmljivanje u računovodstvenom je smislu posebno uređeno. Računovodstveno praćenje nekretnina koje su nabavljene radi ostvarenja prihoda od najma uređuje HSFI 7 odnosno MRS 40, a najmoprimci koji su obveznici MSFI-ja trebaju primijeniti MSFI 16.

Cilj je ovog webinara obrazložiti računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine i najmova u poslovnim knjigama najmoprimaca te računovodstveno i porezno motrište ulaganja u tuđu imovinu, oporezivanje isporuke najma, zakupa i dr.

Program:

Primjena MSFI-ja 16 – Najmovi
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Osnovno o primjeni MSFI-ja 16
 • Koraci za prvu primjenu MSFI-ja 16 (za nove obveznike MSFI-ja 16) – identifikacija ugovora, trajanje najma, odabir inkrementalne stope zaduživanja – za najmoprimce
 • Primjeri prve primjena MSFI-ja 16 (od izračuna do knjiženja u fin. izvještajima)
 • Naknadno mjerenje imovine s pravom korištenja i obveze po najmu
 • Izmjene ugovora o najmu
 • Transakcije prodaje s povratnim najmom
 • MSFI 16 i RDG, bilanca, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama u glavnici i bilješke uz financijske izvještaje
 • Uvećanje / umanjenje osnovice poreza na dobitak zbog primjene MSFI-ja 16

Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Koje se nekretnine klasificiraju kao ulaganje u nekretnine
 • Početno i naknadno utvrđivanje vrijednosti nekretnina
 • Računovodstveno praćenje nabave zemljišta koje se klasificira kao ulaganja u nekretnine
 • Računovodstveno praćenje nabave građevina koje se klasificiraju kao ulaganja u nekretnine
 • Reklasifikacija nekretnina s drugih oblika ulaganja na ulaganje u nekretnine

Računovodstveno i porezno motrište najma (zakupa) i ulaganja u tuđu imovinu
Predavač: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Trajanje predavanja: 30 min + odgovori na pitanja

 • Oporezivanje najma i zakupa nekretnina s motrišta PDV-a
 • Računovodstveno motrište zakupa nekretnina kod obveznika HSFI-ja
 • Računovodstveno i porezno motrište režijskih troškova i troškova održavanja
 • Računovodstveno i porezno motrište ulaganja u tuđu imovinu

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 14. lipnja 2023. godine (srijeda)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

 • Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.
 • Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.
 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje
 • U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
14. lipnja 2023. webinar "Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NEREVA