Najniža dnevna svota plaće za sezonskog radnika za poljoprivredu u 2023. godini

Datum: 23.12.2022, Petak
Autor: A.B.

Najniža dnevna neto svota plaće koju je poslodavac obvezan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2023. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 14,58 eura.

Na svotu plaće odnosno iz svote plaće, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema Zakonu o porezu na dohodak, jer su isti uplaćeni unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona. Neto dnevnu svotu plaće razmjerno odrađenim danima potrebno je obračunati na bruto svotu (bez doprinosa) te oporezivati na način propisan za drugi dohodak.

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2023. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 148/22.

Povratak na vijesti