Najnovije - "krizni" porez na neto plaće, mirovine i honorare

Datum: 28.07.2009, Utorak
Autor: Lj.M.

Novi
porez u visini od 2% od neto svote od 3.000,00 do 6.0000,00
kn, odnosno 4% na svote veće od 6.000,00 kn obračunava se
(prema sadašnjim saznanjima) na sve isplate od 1. kolovoza
2009.*

*Više o tome objavili smo u članku u RRiF-u br. 8/09., str.
177. Međutim, kako je u vremenu od tiskanja časopisa, došlo
do novih promjena, napravili smo ispravak članka objavljenog
u časopisu.**

Povratak na vijesti