Najviše dopuštene kamatne stope

Datum objave/ažuriranja: 03.01.2023, Utorak
Autor: I.P.

Najviše dopuštene stope ugovornih kamatnih stopa propisane su u čl. 26. ZOO-a. Prema navedenim odredbama stopa ugovornih kamata između trgovaca, odnosno trgovca i osobe javnog prava ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata koja je za te odnose vrijedila na dan sklapanja ugovora, odnosno na dan promjene ugovorne kamatne stope, ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, uvećane za tri četvrtine te stope. U slučaju odnosa između osoba od kojih barem jedna nije trgovac, stopa ugovornih kamata ne može biti viša od stope zakonskih zateznih kamata koja je za te odnose vrijedila na dan sklapanja ugovora, odnosno na dan promjene ugovorne kamatne stope, ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, uvećane za polovinu te stope.

U nastavku su navedene stope najviše dopuštenih ugovornih kamata za 2022. godinu i prethodnih pet godina.

Razdoblje Između trgovaca međusobno i između trgovaca i osoba javnog prava Između osoba od kojih barem jedan nije trgovac (građani i druge osobe)

Od 1. 1. do 30. 6. 2017.

16,94 %

(9,68 + (9,68 x 0,75))

11,52 %

(7,68 + (7,68 x 0,5))

Od. 1. 7. do 31. 12. 2017.

16,47 %

(9,41 + (9,41 x 0,75))

11,12 %

(7,41 + (7,41 x 0,5))

Od 1. 1. do 30. 6. 2018.

15,91 %

(9,09 + (9,09 x 0,75))

10,64 %

(7,09 + (7,09 x 0,5))

Od 1. 7. do 31. 12. 2018.

15,44 %

(8,82 + (8,82 x 0,75))

10,23 %

(6,82 + (6,82 x 0,5))

Od 1. 1. do 30. 6. 2019.

14,95 %

(8,54 + (8,54 x 0,75))

9,81 %

(6,54 + (6,54 x 0,5))

Od 1. 7. do 31. 12. 2019.

14,53 %

(8,30 + (8,30 x 0,75))

9,45 %

(6,30 + (6,30 x 0,5))

Od 1. 1. do 30. 6. 2020.

14,19 %

(8,11 + (8,11 x 0,75))

9,17 %

(6,11 + (6,11 x 0,5))

Od 1. 7. do 31. 12. 2020.

13,81 %

(7,89 + (7,89 x 0,75))

8,84 %

(5,89 + (5,89 x 0,5))

Od 1. 1. do 30. 6. 2021.

13,56 %

(7,75 + (7,75 x 0,75))

8,63 %

(5,75 + (5,75 x 0,5))

Od 1. 7. do 31. 12. 2021.

13,32 %

(7,61 + (7,61 x 0,75))

8,42 %

(5,61 + (5,61 x 0,5))

Od 1. 1. do 30. 6. 2022.

13,11 %

(7,49 + (7,49 x 0,75))

8,24 %

(5,49 + (5,49 x 0,5))

Od 1. 7. do 31. 12. 2022.

12,79 %

(7,31 + (7,31 x 0,75))

7,97 %

(5,31 + (5,31 x 0,5))

Od 1. 1. do 30. 6. 2023.

18,38 %

(10,50 + (10,50 x 0,75))

8,25 %

(5,50 + (5,50 x 0,5))


Ako su ugovorene više kamate od dopuštenih, primjenjuje se najviša dopuštena kamatna stopa (čl. 26. st. 4. ZOO-a).

Stope najviše dopuštenih kamata za ranije razdoblja mogu se vidjeti u prilogu časopisu RRiF br. 2/22. - Stručne informacije za 2022. godinu.

Povratak na stručne informacije