Naknada imovinske štete


Predmet: Protupravno postupa ona osoba koja svojim djelovanjem ili propuštanjem povrijedi neki propis, a samim podnošenjem kaznene prijave odnosno tužbe radi naknade štete sudu, neovisno o tome kako su ti postupci završeni, pravni poredak nije povrijeđen.

Broj presude: Revr 705/2018-3, od 26. veljače 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tužitelj u ovom sporu potražuje naknadu imovinske štete zbog izgubljene zarade uslijed neosnovanog otkazivanja ugovora o radu te buduću rentu s iste osnove kao i naknadu neimovinske štete s osnove povrede prava osobnosti uslijed kako tvrdi neosnovanog otkazivanja ugovora o radu podnošenja kaznene prijave protiv njega te podnošenja sudu tužbe radi naknade prouzročene štete poslodavcu U reviziji tužitelj posebno apostrofira da sudovi nisu pravilno cijenili činjenicu da je oslobođen u kaznenom postupku i da je tužba za naknadu štete protiv njega odbijena pa ovi postupci tuženika predstavljaju diskriminaciju odnosno uznemiravanje tužitelja i posljedično tome njihova protupravnost je osnova za naknadu štete tužitelju Prije svega valja reći da je otkaz ugovora o radu tužitelju redoviti otkaz Ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja utvrđen zakonitim u provedenom sudskom postupku pa stoga nema protupravnosti postupanja tuženika prilikom otkazivanja tužitelju Pravilno su dakle postupili nižestupanjski sudovi kada su zahtjev tužitelja za naknadu štete zbog izgubljene zarade uključivo i zatraženu rentu uslijed nedostatka zakonom propisanih pretpostavki ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu