Naknada nužnih i korisnih troškova


Predmet: U konkretnom slučaju, povećana vrijednost zemljišta nije posljedica materijaliziranih ulaganja prednika tužiteljice u sam objekt, već je ista s jedne strane rezultat promjene zakonske regulative koja je omogućila legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, a s druge strane promjene stanja na tržištu nekretnina.

Broj presude: Rev 3796/2018-2, od 28. travnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora u revizijskom stupnju postupka je zahtjev tužiteljice kao savjesnog posjednika nekretnine u vlasništvu tuženika na naknadu nužnih i korisnih troškova u mjeri u kojoj je vrijednost nekretnine povećana njezinim ulaganjima Iako su sudovi osnovanost zahtjeva tužiteljice cijenili kroz obveznopravni institit stjecanja bez osnove u postupku koji je prethodio reviziji utvrđene su sve odlučne činjenice za pravilnu primjenu materijalnog prava iz članka 38 stavak 3 i 4 Zakona o osnovnim vlasničko pravnim odnosima Narodne novine broj 53 91 dalje ZOVO odnosno članka 164 stavak 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 73 00 114 01 79 06 146 08 38 09 153 09 90 10 143 12 i 152 14 dalje ZV To stoga što je zahtjev tužiteljice za naknadu nužnih i korisnih troškova kojima je povećana vrijednost nekretnine čest zem 1031 upisane u zk ul br 909 k o P K pa s tim u vezi i pozivanje tužiteljice na pravo zadržanja te nekretnine suprotstavljen zahtjevu tuženika kao suvlasnika ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu