Naknada plaće za vrijeme izvanrednih okolnosti

Datum: 25.04.2023, Utorak
Klasa: 110-01/23-01/111
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vezano za Vaš upit o isplati naknade plaće radniku uslijed prekida rada za vrijeme izvanrednih okolnosti u nastavku se očitujemo kako slijedi Sukladno odredbi članka 95 stavaka 5 i 6 Zakona o radu Narodne novine br 93 14 127 17 98 19 i 151 22 visina naknade plaće utvrđuje se ovim ili drugim zakonom drugim propisom kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ugovorom o radu a ako nije tako određena radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca Ako radnik u prethodna tri mjeseca nije ostvario plaću visina naknade plaće određuje se u odnosu na visinu one plaće koju bi u istom razdoblju ostvario da je radio Iznimno od ranije navedenog odredbom stavka 7 istog članka u slučaju prekida rada zbog nastanka izvanrednih okolnosti kao što su epidemija bolesti potresi poplave i drugih sličnih pojava radnik ima pravo na naknadu plaće u visini 70 prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca osim ako kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije povoljnije uređeno Pri ocjeni radi li ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja