Naknada štete


Predmet: Kako iz provedenih dokaza proizlazi da osiguranik tuženika nije prešao na suprotni kolnički trak zbog namjere ili nepažnje već uslijed nenadane opasnosti odnosno naleta divljači i poduzetog intenzivnog kočenja koje je normalna reakcija svakog prosječnog vozača, pravilan je zaključak o neosnovanosti zahtjeva jer je tuženik dokazao da šteta nije nastala njegovom krivnjom.

Broj presude: Gž-544/2021-2, od 16. studenog 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Vukovaru

Neosnovani su žalbeni navodi da se u konkretnom slučaju prilikom odlučivanja o osnovanosti tužbenog zahtjeva trebaju primijeniti odredbe članka 1063 odnosno 1064 Zakona o obveznim odnosima NN 35 05 41 08 125 11 78 15 i 29 18 dalje u tekstu ZOO Naime nesporno je da je motorno vozilo u pogonu opasna stvar no odgovornost za štetu po objektivnom kriteriju u tome slučaju se odnosi samo za štetu koju pretrpe treće osobe u smislu odredbe članka 1069 ZOO a No u konkretnom slučaju odgovornost za štetu se ocjenjuje po kriteriju krivnje ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu