Naknada za gradnju stambenog objekta na dijelu zemljišta bez pravne osnove


Predmet: Ako se vlasništvo povlasne i poslužne nekretnine nađu u imovini iste osobe, tada tim sjedinjenjem samim po sebi prestaje stvarna služnost. U situaciji ako se vlasništvo povlasne i poslužne nekretnine razdvoji tada se stvarna služnost ponovno aktivira kada prestane vlasništvo iste osobe.

Broj presude: Gž-2746/2022-3, od 14. ožujka 2023. , od 11.05.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet spora je zahtjev tužiteljice na isplatu mjesečnog iznosa najamnine dok za to budu postojali zakonski uvjeti a koji zahtjev temelji na činjenici da je dio stambene jedinice tužene izgrađen na dijelu čestice u vlasništvu tužiteljice 15 Iz obrazloženja pobijane odluke proizlazi da je pravni osnov tužbenog zahtjeva vraćanje koristi radi stečenog bez osnove uporabom tuđe stvari a u visini pretpostavljene najamnine a sve sukladno čl 1120 i čl 1121 ZOO a u vezi čl 155 st 3 ZV a 19 Također iz činjeničnih navoda tužbe proizlazi da je imovina tužene sagrađena dijelom na imovini tužiteljice pa da stoga tužena koristi nekretninu tužiteljice bez osnove i da je time imala korist od uporabe obzirom da je kuća tužene odnosno njezina 1 3 izgrađena na zemljištu u vlasništvu tužiteljice 20 Dakle iz činjeničnih navoda tužbe i provedenog postupka proizlazi da su pravni prednici stranaka odnosno roditelji stranaka izgradili kuću a što među strankama nije sporno koja se nalazi na dvije čestice prema građevinskim dozvolama dakle radi se o jednoj većoj kući koja je jednim dijelom izgrađena na kčbr odnosno zk čbr sada vlasništvo tužiteljice a manjim dijelom na kčbr odnosno zk čbr sada vlasništvo tužene kako to proizlazi iz nalaza i mišljenja vještaka Zaključno iz stanja spisa proizlazi da je dio kuće koji je sada u vlasništvu tužene izgrađen prema nalazu i mišljenju vještaka za cca 38 m2 na dijelu zemljišta koje je sada u vlasništvu tužiteljice time da su kuću izgradili roditelji tužiteljice i tužene te su istom i raspolagali na način da su ju stekle tužiteljica i tužena kako je to naprijed navedeno 21 U naprijed iznesenom činjeničnom i pravnom kontekstu prvenstveno valja reći da iz stanja spisa ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu