Naknada za nekretninu / rok zastare


Predmet: Rok zastare za traženje naknade za nekretninu koja je ušla u režim javnog dobra teče od trenutka izgradnje ceste, a ne upisa javnog dobra, odnosno vlasništva tuženika, u zemljišne knjige

Broj presude: Gž-1877/2020-2, od 25. travnja 2023., od 26.06.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

5 Predmet spora je odštetni zahtjev tužitelja 6 Taj zahtjev tužitelj temelji na činjenici da je tuženik 2018 na temelju rješenja prvostupanjskog suda Z 2018 2 od 2018 uknjižen kao vlasnik nekretnine u naravi nerazvrstana cesta a da tužitelj nije izvlašten niti mu je plaćena bilo kakva naknada iako je prethodno bio suvlasnik nekretnina diobom kojih je nastala nekretnina u vlasništvu tuženika Smatra da mu je time nastala šteta u iznosu koji odgovara tržišnoj vrijednosti nekretnina faktički izvlaštenih u korist tuženika 7 U postupku je utvrđeno a između stranaka nije niti sporno da je nekretnina nerazvrstana cesta u vlasništvu tuženika G Z Nije sporno niti to da je ista izgrađena na dijelovima ranijih zemljišnih čestica koje su bile u suvlasništvu tužitelja Naposljetku nije sporno niti to da nije proveden postupak izvlaštenja te da tužitelj nije dobio naknadu za nekretnine od kojih je diobom formirana nekretnina koja je sada nerazvrstana cesta u vlasništvu tuženika 8 Sporno je je li nastupila zastara zahtjeva tužitelja odnosno kada je počeo teći zastarni rok za isti 9 sporna nekretnina je u javnoj uporabi od sredine šezdesetih godina prošloga stoljeća i to prvo kao poljski put kasnije makadamski put da bi 1995 postala asfaltirana ulica Pritom je do formiranja javnog puta došlo uz suglasnost tužitelja i njegovog oca i pravnog prednika 1 siječnja 1997 predmetna nekretnina bila kategorizirana kao nerazvrstana cesta a kako i proizlazi iz uvjerenja nadležnog Gradskog ureda tuženika Iz toga proizlazi da je tužitelj već tada odgovornim za održavanje i upravljanje predmetne ulice iako je još uvijek bio uknjižen kao suvlasnik nekretnina na kojima je ona izgrađena smatrao upravo tuženika 10 Tuženik je vlasništvo predmetne nekretnine stekao na temelju članaka 131 i 133 Zakona o cestama Narodne novine br 84 2011 18 2013 22 2013 54 2013 148 2013 92 2014 110 2019 144 2021 dalje ZOC koji je stupio na snagu 28 srpnja 2011 Zbog toga jer je riječ o izvornom stjecanju vlasništva nije odlučna činjenica da je uknjižba istog prava vlasništva dopuštena tek rješenjem Zemljišnoknjižnog odjela prvostupanjskog suda od 11 travnja 2018 Predmet ovog postupka nije vlasništvo predmetne nekretnine nego obveznopravni zahtjev tužitelja koji u skladu s općim propisima jer postupak izvlaštenja nije proveden traži naknadu štete u visini neisplaćene naknade za oduzeto zemljište 11 Taj zahtjev za isplatu naknade za zemljište ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu