Naknada za uporabu stambenog prostora


Predmet: Kada postoji prešutni sporazum (o načinu suposjedovanja), neovisno o tome što jedan od suvlasnika posjeduje stvar u većem opsegu od svog suvlasničkog dijela, ostali suvlasnici ne mogu ostvarivati pravo na naknadu koristi koje su njima eventualno uskraćene takvim posjedovanjem.

Broj presude: Gž-505/2023-2, od 28. veljače 2023. , od 13.04.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet spora je zahtjev tužiteljice da joj tuženik isplati naknadu koju je ostvario uporabom stambenog prostora kuće u Z koja nekretnina je u suvlasništvu tužiteljice i tuženika svakog u ½ dijela 7 U prvostupanjskom postupku je utvrđeno da su stranke suvlasnici svatko u ½ dijela nekretnine da tuženik koristi veću neto površinu stambenog objekta da predmetna nekretnina nije etažirana da tužiteljica nije od tuženika tražila predaju u posjed dijelova nekretnine koje koristi tuženik da su suvlasnici postigli prešutnu suglasnost o načinu suposjedovanja predmetne nekretnine na način da tužiteljica koristi stan na prvom katu a tuženik prizemlje i tavan 13 Odredbom čl 164 stavak 1 ZVDSP a je propisano da pošteni posjednik tuđe stvari koju nema pravo posjedovati mora je predati vlasniku ili osobi koju taj odredi ali nije dužan dati naknadu za to što ju ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu