RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naknada za uređenje voda - ovrha

Predmet: Suvlasnici i drugi zakoniti suposjednici definirani su kao solidarni obveznici naknade za uređenje voda tek stupanjem na snagu odredbe čl. 14. st. 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Navedena odredba nije primjenjiva za obveze dospjele do 18. svibnja 2013.

Broj presude: Gž Ovr-127/2017-2, od 16. veljače 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Obveza ovršenika u razdoblju do 18. svibnja 2013. je jednaka, a ne solidarna, jer se solidarnost ne pretpostavlja već mora biti ugovorena ili predviđena zakonom, odnosno kad u djeljivoj obvezi ima više dužnika, dug se dijeli među njima na jednake dijelove, ako nije određena drukčija podjela, i svaki od njih odgovara za svoj dio duga - članak 41. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)