Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Trajanje: 2 h 43 min
Datum: 06.11.2023

Cijena: 100,00


U okviru neograničene solidarnosti obveznoga zdravstvenog osiguranja radnika, obrtnika, i slobodnih zanimanja, osiguranici stječu pravo ne samo na zdravstvenu zaštitu, već i pravo na nadoknadu plaće odnosno primitaka za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti, poroda, roditeljstva i ostalo. Ako imate nejasnoća vezanih za prava radnika i obveze poslodavca za vrijeme bolesti radnika ili njege djeteta zbog bolesti ili nakon rođenja, vjerujemo da ćete ovim webinarom sve riješiti. Također će se obraditi prava i obveze obrtnika za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta te prikazivanje naknada u JOPPD-u.

Program:

Najčešća pitanja oko bolovanja na teret poslodavaca i teret HZZO-a Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Što ulazi u izračun naknade za vrijeme bolovanja zbog bolesti radnika
 • Način izračuna naknade kada naknada tereti poslodavca / nema staža osiguranja / nema prosjeka
 • Utvrđivanje naknade na teret HZZO-a (što ako je u prethodnih šest mjeseci isplaćena samo jedna ili nijedna plaća, što ako nema prethodnog staža osiguranja)
 • Iskazivanje podataka u Potvrdi o plaći (propisana Tiskanica R1)
 • Ograničenje isplate naknade koju isplaćuje HZZO na svoj teret i postupanje ako poslodavac isplati naknadu višu od maksimalne (565,04 €)
 • Naknada plaće u slučaju bolesti djeteta ili supružnika
 • Specifičnost utvrđivanja naknade u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Pravo radnika na naknadu u slučaju prestanka ugovora o radu
 • Postupanje u slučaju bolovanja koje se nastavlja
 • Utvrđivanje osnovice za izračun bolovanja te način i rokovi obračuna doprinosa obrtnika i ostalih slobodnih zanimanja
 • Iskazivanje podataka na Obrascu JOPPD za obrtnike i slobodna zanimanja

Novosti i najčešća pitanja iz područja rodiljnih dopusta
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rač. i ACCA
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Komplikacije u trudnoći – što ulazi u osnovicu za izračun
 • Kako se utvrđuje naknada plaće za rodiljni i roditeljski dopust
 • Izračun naknada ako radnica uz plaću ostvaruje i druge dohotke
 • Naknada plaće za vrijeme korištenja očinskog dopusta i dokumentacija koja se podnosi u HZZO
 • Raspodjela prava na korištenje roditeljskog dopusta
 • Nove svote naknada za roditeljski dopust (rad s polovinom punoga radnog vremena, blizanci i treće dijete)
 • Raspodjela prava na korištenje roditeljskog djeteta između oca i majke te trajanje roditeljskog dopusta
 • Pravo roditelja na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta
 • Stanka za dojenje djeteta i dopust trudne radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete
 • Pravo roditelja na dopust i naknadu za vrijeme njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
 • Utvrđivanje naknade za sve navedene slučajeve i iskazivanje podataka na Obrascu JOPPD
 • Što ako se radnici za vrijeme korištenja rodiljnog / roditeljskog dopusta prekine radni odnos
 • Smije li radnica raditi za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta
 • Izračun naknada ako radnica uz plaću ostvaruje i druge dohotke
 • Pravo na naknadu kod skraćenoga radnog vremena zbog njege djeteta s poteškoćama u razvoju
 • Osnovice te način i rokovi obračuna doprinosa obrtnika i ostalih slobodnih zanimanja
 • Iskazivanje podataka U Obrascu JOPPD za obrtnike i slobodna zanimanja

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 6. studenog 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.