Naknade zbog korištenja stana bez pravne osnove


Predmet: Ako je vlasnik stana ili predmnijevani vlasnik stana onemogućen raspolagati stanom tako da ga iznajmi drugima, vlasnik ostvaruje pravo na naknadu s osnova stjecanja bez osnove bez obzira da li je osoba koja je koristila stan isti iznajmljivala ili ga koristila za svoje potrebe.

Broj presude: Rev 3508/2019-2, od 15. prosinca 2022. , od 22.03.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je zahtjev za naknadu izgubljene dobiti zbog korištenja stana bez pravne osnove Tuženica u utuženom razdoblju nije ostvarivala prihod iznajmljivanjem predmetne nekretnine iako je bila u njezinu posjedu i njome slobodno raspolagala Prvostupanjski sud odbija tužbeni zahtjev za isplatom iznosa s osnova stjecanja bez pravne osnove Odlukom drugostupanjskog suda potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojim je odbijen tužbeni zahtjev Vrhovni sud svojom odlukom ukida presude suda prvog i drugog stupnja 11 sudovi su u primjeni odredbe članka 1120 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 78 15 29 18 i 126 21 d alje ZOO odbili tužbeni zahtjev smatrajući da tužiteljica u ovom postupku traži korist koju je tuženica imala za vrijeme posjedovanja njezinog stana bez pravne osnove a da je za osnovnost takvog zahtjeva odlučno dokazati da je tuženica ostvarila korist iznajmljivanjem stana što u postupku nije utvrđeno 12 1 Po ocjeni revizijskog suda naznačena su pitanja važna za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni jer je pravno shvaćanje na kojem je utemeljena pobijana presuda suprotno pravnom shvaćanju zauzetom na sjednici Građanskog odjela ovog suda od 14 studenoga 2013 koje je izraženo upravo u vezi s konkurencijom takozvanog verzijskog zahtjeva ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu