Namirenje manjkova od radnika

Datum: 30.12.2021, Četvrtak
Autor: A. V.

Može li se ustegom od plaće radnika namiriti manjak prouzročen poslodavcu?

Moguće je sudskim i izvansudskim putem namiriti manjkove i/ili štete koje radnik počini poslodavcu svojim (ne)djelovanjem. Pritom kao jednostavni način namirenja predmetnog manjka i/ili štete nalazimo mogućnost prijeboja (kompenzacije) poslodavčeve tražbine s (naknadom) plaće radnika, uz ispunjenje zakonom propisanih uvjeta, koji trebaju biti ispunjeni, jer bi u suprotnom poslodavac bio odgovoran za prekršaj.

Više o mogućnostima namirenja manjkova poslodavcu koji mu je rednik prouzročio, možete pronaći u članku Kako namiriti troškove poslodavcu za nastale manjkove, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 12/21, str. 105.

Povratak na vijesti