Naplata za uslugu parkiranja


Predmet: Ako je tuženik parkiranjem vozila na javnoj parkirališnoj površini s naplatom koristio uslužnu komunalnu uslugu parkiranja koju pruža tužitelj i kako je time uspostavljen obveznopravni odnos između tužitelja kao pružatelja te usluge i tuženika kao korisnika te kako tuženik nije postupio u skladu s općim uvjetima to je sud pravilno primijenio materijalno pravo kada je ocijenio da je tuženik u obvezi platiti tužitelju utuženi iznos.

Broj presude: Gž-901/2021-2, od 25. listopada 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Splitu

U postupku je utvrđeno da je vozilo u vlasništvu tuženika reg oznake ST bilo parkirano 22 kolovoza 2019 u R na adresi na parkirnom mjestu koje podliježe naplati bez važeće parkirne karte Kako je tužitelj tog dana platio parkiranje za tri sata po 7 00 kuna za svaki sat ukupno 21 00 kunu za taj mu je iznos umanjena mu je naknada koja inače iznosi 80 00 kuna te je zatražena naplata iznosa od 59 00 kuna Tuženik je potvrdio da je platio parking za svoje vozilo do 18 21 h a da je vozilo bilo parkirano bez plaćanja parkirne karte u vremenu od 18 21 do 18 37 sati istog dana Usluga parkiranja je uslužna komunalna djelatnost u skladu s odredbom članka 24 stavka 1 točke 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu Narodne novine broj 68 18 110 18 i 32 20 dalje ZKG a odredbom je članka 30 stavka 1 ZKG propisano da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te u skladu s posebnim propisima donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge Tužitelj je kao isporučitelj uslužne komunalne usluge parkiranja donio spomenute Opće uvjete uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave Stoga je pravni odnos između tužitelja kao davatelja javne uslužne komunalne usluge parkiranja i tuženika kao korisnika parkirališnog mjesta ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu