Naputak za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

Datum: 26.02.2013, Utorak
Klasa: 011-02/13-01/5
Davatelj: Carinska uprava

NAPUTAK BR 2 2013 KLASA 011 02 13 01 5URBROJ 513 02 1710 13 1Zagreb 26 veljače 2013 Na temelju članka 9 Zakona o carinskoj službi Narodne novine br 83 09 49 11 i 34 12 pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave donosiN A P U T A KZA PROVEDBU POSTUPKA PRI KRETANJU TROŠARINSKIH PROIZVODA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE1 OPĆE ODREDBE Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine propisano je odredbama članka 7 8 i 9 Zakona o trošarinama Narodne novine br 83 09 i 111 12 u daljnjem tekstu Zakon članka 2 Pravilnika o trošarinama Narodne novine br 1 10 i odredbama Pravilnika o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta Narodne novine br 138 12 u daljnjem tekstu Pravilnik o kretanju Ovim Naputkom se uređuje postupak kretanja kao i utvrđivanje završetka postupka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koji se otpremaju iz jednog u drugo trošarinsko skladište na teritoriju Republike Hrvatske ili preko teritorija druge države otpremaju iz trošarinskog skladišta u izvoz otpremaju iz trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika i iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište smještaju u trošarinsko skladište odnosno pogon oslobođenog korisnika nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodni promet Naputkom se također uređuju situacije u kojima nije dostavljen dokaz o završetku postupka kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine odnosno u kojima postupak kretanja nije pravilno završen kao i utvrđuju pravila pokretanja postupka obračuna i naplate trošarine te prekršajnog postupka Navedeni se postupci u pravilu pokreću protiv pošiljatelja Međutim u slučaju drugačijeg utvrđenja postupci se pokreću i protiv drugih osoba za koje se nedvojbeno dokaže da mogu biti odgovorne u navedenim postupcima Ovim Naputkom se uređuje i postupanje s dokumentima koji prate kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine vođenje evidencije te posebni postupak kod uvozne carinske ispostave u slučajevima uvoza robe koja nije predmet oporezivanja u smislu članka 69 stavka 1 Zakona 2 KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA IZ JEDNOG U DRUGO TROŠARINSKO SKLADIŠTE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE ODNOSNO PREKO TERITORIJA DRUGE DRŽAVE2 1 OPĆENITOPostupak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koji se otpremaju iz jednog u drugo trošarinsko skladište propisan je odredbama članka 7 stavka 1 točaka 1 i 6 te stavka 4 Zakona članka 4 stavka 1 stavak 2 točaka 1 i 3 i stavka 3 te članaka 5 6 7 i 8 Pravilnika o kretanju Sukladno uvodno navedenim odredbama kretanje u sustavu odgode plaćanja trošarine je dozvoljeno uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta u daljnjem tekstu e TD u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda EMCS sustav engl Excise Movement and Control System kojim se dokazuje da se navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine a ispostavlja ga pošiljatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prije otpreme trošarinskih proizvoda iz svog trošarinskog skladišta Pošiljatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u obvezi je osigurati tiskanu inačicu e TD a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku te koji tijekom kretanja prate trošarinske proizvode i na zahtjev se moraju predočiti nadležnim tijelima U slučaju kretanja trošarinskih proizvoda preko teritorija druge države u carinskom postupku unutarnjeg provoza trošarinske proizvode uz tiskanu inačicu e TD a ili uz komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku prati i carinska isprava za postupak provoza koja u polju 44 mora imati navedenu jedinstvenu referentnu oznaku e TD a 2 2 UTVRĐIVANJE PRAVILNOG ZAVRŠETKA KRETANJA TROŠARINSKIH PROIZVODAPravila za utvrđivanje pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koje se odvija između trošarinskih skladišta na području Republike Hrvatske te u slučaju kada se radi o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz jednog u drugo trošarinsko skladište preko teritorija druge države sadržana su u odredbama članka 9 Zakona i članka 8 Pravilnika o kretanju U skladu s naprijed navedenim odredbama primatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u obvezi je potvrditi primitak trošarinskih proizvoda pošiljatelju ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta odnosno poslati potvrdu o primitku računalnom sustavu Carinske uprave odmah odnosno najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine Služba za trošarine i posebne poreze carinarnice nadležne prema sjedištu odnosno prebivalištu pošiljatelja u obvezi je pratiti status e TD a u EMCS sustavu odnosno pratiti da li je kretanje pravilno završeno Ukoliko se uvidom u EMCS sustav utvrdi da u elektroničkoj potvrdi o primitku nisu naznačeni manjkovi i ako su svi isporučeni trošarinski proizvodi prihvaćeni od strane primatelja ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta smatrati će se da je kretanje pravilno završeno te će se otpustiti jamstvo položeno od strane pošiljatelja ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta U suprotnome odnosno u slučaju utvrđenog manjka ili viška trošarinskih proizvoda pošiljatelj i primatelj imaju mogućnost dati objašnjenje o nastalom manjku ili višku u svrhu utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine Služba za trošarine i posebne poreze carinarnice nadležne prema sjedištu odnosno prebivalištu pošiljatelja pokreće postupak radi utvrđivanja obveze obračunavanja i plaćanja trošarine u slučaju ako se ne dokaže da se utvrđeni manjkovi mogu pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili odnosno da nisu neodvojivo povezani s osobinama proizvoda nastalim tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine Ako Služba za trošarine i posebne poreze uvidom u EMCS sustav utvrdi da kretanje nije završeno iz razloga odbijanja pošiljke od strane primatelja ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u obvezi je pratiti da li je pošiljatelj podnio elektroničku poruku o promjeni odredišta za odbijenu količinu trošarinskih proizvoda U posebno opravdanim slučajevima kada ne postoji potvrda o primitku iz razloga koji su različiti od onih iz članka 9 i 10 Pravilnika o kretanju nedostupnost računalnog sustava Služba za trošarine i posebne poreze nadležna prema sjedištu odnosno prebivalištu primatelja ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u mogućnosti je prihvatiti od primatelja i drugi dokaz o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine npr račun skladišna primka evidencija primatelja i slično pod uvjetom da taj dokument sadrži iste podatke kao i potvrda o primitku i ukoliko se istim na nedvojben način može dokazati da je postupak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine pravilno završen Ako ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja