Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu

Datum: 02.02.2022, Srijeda
NN br. 1/2022

Naredbom se propisuje mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Obračun doprinosa na temelju mjesečne osnovice utvrđene ovom Naredbom vrši se od 1. siječnja 2022. godine.

Ova Naredba stupa na snagu 3. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise