Nastanak obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila i porezna osnovica

Datum: 30.10.2015, Petak
Klasa: 410-19/15-11/1070
Davatelj: Carinska uprava

Postavljate tri pitanja vezano za nastanak obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila i poreznu osnovicu a sve vežete s Vašom prijavom na tender javnu nabavu Hrvatske radio televizije Nadalje navodite da biste ponudili vozilo motorno vozilo za prijevoz osoba dobavljača GA registriranog za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila trošarinskog obveznika a da tvrtka AVC d o o nije registrirana kao trošarinski obveznik U odnosu na sadržaj pojedinih pojmova koje navodite u Vašem upitu u cijelosti Vas upućujemo na određenja Zakona o posebnom porezu na motorna vozila Nar nov br 15 13 i 108 13 i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila Nar nov br 52 13 90 13 140 13 116 14 152 14 i 31 15 Primjena konkretnog porezno pravnog režima nema apsolutno nikakve suštinsko pravne veze s određivanjima ili primjenom propisa iz područja javne nabave 1 U slučaju da tvrtka AVC d o o kupi vozilo od dobavljača GA te nam na računu bude obračunat PPMV mi ga plaćamo dobavljaču te nam isti ulazi u nabavnu cijenu vozila kojeg dalje nudimo prodajemo Hrvatskoj radioteleviziji Molimo potvrdu navedenog Budući da ste istaknuli da tvrtka GA obavlja djelatnost prodaje vozila radi se o trgovcu upisanom u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila koji prodaje motorno vozilo osobi koja nije proizvođač ili trgovac u smislu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila Vama tada obveza obračuna PPMV nastaje kad trgovac izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac u smislu ovog Zakona čl 7 st 1 t 1 Zakona Kod nastanka porezne obveze trgovac je obvezan u ime i za račun stjecatelja motornog vozila prije izdavanja računa obračunati posebni porez te obračunati iznos uplatiti najkasnije do 15 dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec Račun koji izdaje proizvođač i trgovac obvezno mora sadržavati naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila čl 9 st 1 Zakona Daljnje postupanje nije u nadležnosti CU 2 U slučaju da se tvrtka AVC d o ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja