Natječaj za financijsku potporu

Datum: 15.12.2009, Utorak
Klasa: 330-01/09-01/332
Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Izvješćujemo vas da je Povjerenstvo za provedbu Natječaja za financijsku potporu projektima udruga za zaštitu potrošača u području u 2009 godini razmatralo prigovore udruga za zaštitu potrošača pristigle na rezultate Natječaja O rezultatima Natječaja vezano uz vašu prijavu projektnog prijedloga u 2009 godini bili ste obaviješteni i našim dopisom Razmatrajući vaš prijedlog projekta Povjerenstvo je kao što vam je poznato zaključilo sljedeće u odnosu na područje korištenja javnih usluga raspisano Natječajem predloženi projekt vrlo je okviran i nema jasno i realno definirane projektne aktivnosti suradnja s Udrugom za zaštitu potrošača grada S na provedbi projekta nije precizirana odnosno nejasno je koje projektne aktivnosti udruge izvode u partnerstvu za voditelja i izvoditelje nisu definirane projektne aktivnosti koje provode u okviru ovog projekta a osim članova udruga nisu u dovoljnoj mjeri angažirani i stručni suradnici za pojedina područja koji bi doprinijeli kvalitetnijoj provedbi projekta izravni i neizravni korisnici projekta njihov broj i struktura nisu dovoljno obrazloženi Npr kada se radi o predavanjima i edukaciji učenika nisu navedene i škole u kojima će se ove aktivnosti provoditi postupci praćenja i vrednovanja projekta nisu razrađeni te nije moguće sagledati uspješnost provođenja projekta za korisnike troškovi provedbe projekta su nerealni i previsoki u odnosu na planirane aktivnosti i očekivane rezultate za korisnike Stoga je nakon ocjene Povjerenstva za provedbu Natječaja ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja