RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nedopuštena raspolaganja stranaka

Predmet: Odredba čl. 3. ZPP-a obvezuje sud da po načelu oficioznosti, suprotno načelu dispozicije, ne uvaži i ne utemelji odluku na nedopuštenim raspolaganjima stranaka. Međutim, iz ove odredbe jasno proizlazi da se ista odnosi na raspolaganja parničnih stranaka koje sudjeluju u konkretnom postupku u kojem sud donosi svoju odluku.

Broj presude: Rev 2838/2018-4, od 11. veljače 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Slijedom navedenog, revidentica opravdano ističe da su se sudovi protivno odredbi čl. 3. st. 3. ZPP-a pozvali na nedopuštenost radnji parničnih stranaka poduzetih izvan ove parnice u postupku koji se je vodio pred Općinskim sudom u Sisku, Stalnoj službi u Kutini pod poslovnim brojem P Ob-126/16, radi čega nisu cijenili pravomoćnu presudu donesenu u tom parničnom postupku i njenu relevantnost za odlučivanje u ovom parničnom postupku.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)