Nedopuštena raspolaganja stranaka


Predmet: Odredba čl. 3. ZPP-a obvezuje sud da po načelu oficioznosti, suprotno načelu dispozicije, ne uvaži i ne utemelji odluku na nedopuštenim raspolaganjima stranaka. Međutim, iz ove odredbe jasno proizlazi da se ista odnosi na raspolaganja parničnih stranaka koje sudjeluju u konkretnom postupku u kojem sud donosi svoju odluku.

Broj presude: Rev 2838/2018-4, od 11. veljače 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pobijanoj odluci drugostupanjski sud je ocijenio pravilnim shvaćanje prvostupanjskog suda koji je zaključio da je u postupku koji se je vodio pred Općinskim sudom u Sisku Stalnoj službi u Kutini pod poslovnim brojem P Ob 126 16 između tužiteljice te J V i N V nasljednika iza pok J V došlo do nedopuštenih raspolaganja parničnih stranaka u smislu odredbe čl 3 st 3 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 84 08 123 08 57 1 148 11 25 13 28 13 i 89 14 dalje ZPP S obzirom da je ta presuda prema shvaćanju nižestupanjskih sudova donesena na temelju nedopuštenog raspolaganja parničnih stranaka sudovi nisu razmatrali relevantnost te presude za odlučivanje o tužbenom zahtjevu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu