Nedopuštenost pljenidbe


Predmet: Pravilan je stav prvostupanjskog suda da tužitelj nije izgubio pravni interes za isticanjem deklaratornog zahtjeva jer on nije mogao preinačiti tužbu u smislu čl. 56. st. 1. OZ-a jer se ova odredba ne primjenjuje u postupcima izravne naplate tražbine.

Broj presude: Gž-465/2021-5, od 12. svibnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Pogrešno tuženik smatra da se u konkretnom slučaju kada je ovdje tužitelj kao ovršenik u postupku izravne naplate upućen na parnicu odnosno kada nije sukladno svojem prijedlogu kojim traži donošenje rješenja o proglašenju nedopuštenim pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava donijeto rješenje već je temeljem takvog prijedloga upućen na parnicu u kojoj je i donijeta presuda i proglašena nedopuštenom pljenidba i prijenos novčanih sredstava treba primijeniti odredba čl 56 st 1 Ovršnog zakon NN 112 12 25 13 93 14 55 16 Odluka Ustavnog suda 73 17 dalje OZ kojom je tužitelju dana mogućnost bez obzira na deklaratornu tužbu da i bez pristanka ovrhovoditelja ovdje tuženika preinači tužbu i zatraži da mu ovrhovoditelj vrati ono što je neosnovano stekao ovrhom Naime odredba čl 210 st 2 OZ a upućuje jedino na primjenu na odgovarajući način kod podnošenje prijedloga za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim odredbe čl 50 i 53 OZ a ali ne i odredbe čl 56 OZ a U ovom konkretnom slučaju provodila se izravna naplata temeljem po ovdje tuženiku Agenciji dostavljene ovršne odluke suda pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Zagrebu P 7143 97 od 9 rujna 1998 koja tražbina ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu