Neisplata otpremnine

Datum: 08.11.2021, Ponedjeljak
Autor: I.M.K.

U idealnom svijetu radnici svoje pravo na isplatu otpremnine ostvaruju po dospijeću iste. Međutim, u praksi postoje situacije u kojima poslodavac nakon obračuna otpremnine ima poteškoće s likvidnošću te je ne može isplatiti na dan dospjelosti (bilo cijelu svotu ili ne može isplatiti uopće).

Koje su obveze poslodavca kada dođe do neisplate otpremnine i obveze kod naknadne isplate? Kada se plaćaju porezi a kada doprinosi ako otpremnina nije isplaćena ili je isplaćena djelomično? Kako se popunjavaju JOPPD obrasci i IO1 i NO1 obrasci?

Odgovori na ova pitanja obrađeni su u praktikumu Neisplata otpremnine objavljenom u časopisu RRiF br. 11/21. str. 94.

Povratak na vijesti