Nematerijalna šteta


Predmet: Potpuno je razumljivo da je tužitelj takve netočne navode u spornom članku glede njegove (ne)kompetentnosti da obavlja posao kontrolora na utakmici, a koji, da su bili točni i njega ozbiljno diskvalificirali za obavljanje daljnjih aktivnosti u svijetu nogometa, doživio kao ozbiljnu povredu njegovog ugleda i časti kao športskog radnika.

Broj presude: Rev 3521/2019-2, od 19. studenoga 2019., od 15.06.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Polazeći od odredbe čl 21 st 1 4 i 6 Zakona o medijima Narodne novine broj 59 04 82 11 i 81 13 dalje ZN pravilna je ocjena iz nižestupanjskih presuda da su se u konkretnom slučaju ostvarile pretpostavke za postojanje odštetne odgovornosti tuženika za štetu koja je tužitelju spornim člankom nanesena Prema odredbi čl 22 st 1 ZN nematerijalna šteta u pravilu se naknađuje objavljivanjem ispravka informacije i isprikom nakladnika te isplatom naknade štete sukladno općim propisima obveznog prava Prema odredbi čl 19 st 1 i 2 ZOO a svaka fizička i pravna osoba ima pravo na zaštitu svojih prava osobnosti pod pretpostavkama uređenim zakonom a pod pravim osobnosti u smislu tog zakona razumijevaju se uz ostalo pravo na ugled čast i dostojanstvo Prema odredbi čl 1100 st 1 i 2 ZOO a u slučaju povrede prava osobnosti sud će ako nađe da težina povrede i okolnosti u slučaju opravdavaju dosuditi pravičnu novčanu naknadu a pri ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu