Neodređenost tužbenog zahtjeva


Predmet: Ako se zahtijeva tužbenim zahtjevom utvrđenje da je ovrha nedopuštena na dijelu nekretnine u određenoj površini, odnosno eventualno kumuliranim zahtjevom da se utvrdi da je ovrha nedopuštena na idealnom dijelu, a da to pravo vlasništva nije niti određeno označeno suvlasničkim omjerom ili točno označenim dijelom nekretnine, tada takvo neodređeno označavanje nekretnine predstavlja neodređeni tužbeni zahtjev.

Broj presude: Gž-1491/2021-2, od 21. prosinca 2021., od 14.02.2022

Sud: Županijski sud u Zadru

Sud prvog stupnja je na temelju izvedenih dokaza utvrdio da je navedenim rješenjem o ovrsi od 2018 određena ovrha na nekretninama ovršenice ovdje tuženice pod 2 da je tužiteljica također suvlasnica predmetnih nekretnina na kojima je ovrha određena da su suvlasnice čest zem 3 i to tužiteljica tuženica pod 2 pred istim prvostupanjskim sudom u predmetu poslovni broj P 11 dana 2014 sklopile sudsku nagodbu kojom je ovdje tužiteljici priznato od strane ostalih suvlasnika pravo isključivog vlasništva na 294 m2 čest zem 3 k o G Z uz među sa čest zem 1 k o G Z te da su se ostali suvlasnici suglasili da se u svrhu formiranja novih čestica u tom dijelu provede prijavni list za zemljišnu knjigu i da su tužiteljici dali tabularnu izjavu da navedena nagodba do danas nije provedena u zemljišnim knjigama niti su formirane nove katastarske i zemljišnoknjižne čestice Stranke sudske nagodbe zaključene u predmetu poslovni broj P 11 nisu promijenile postojeće zemljišno knjižno stanje te nisu dirani suvlasnički omjeri a sama nagodba nije mogla biti temelj za uknjižbu prava vlasništva bilo koje ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu