Neoporezive donacije za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom u 2022. godini

Datum: 28.12.2021, Utorak
Autor: S.B.P.

Prema izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 144/21.) produženo je razdoblje u kojem se mogu dati neoporezive donacije za pomoć osobama s područja za koja je proglašena katastrofa uzrokovana potresom (Sisačko-moslavačka, Zagrebačka i Karlovačka županija). Razdoblje je produženo za godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2022. godine.

Temeljem ovih izmjena obveznici poreza na dodanu vrijednost oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe za pomoć navedenim područjima i to za isporuke koje će biti obavljene do kraja 2022. godine.

Nadalje, donacije koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe na navedenim područjima dane pravnim ili fizičkim osobama smatraju se porezno priznatim rashodima s motrišta oporezivanja dobitka i porezno priznatim izdacima koji ne uvećavaju osobni odbitak s motrišta oporezivanja dohotka. Ove odredbe primjenjuju se na podnošenje prijava poreza na dobitak i prijava poreza na dohodak za 2020., 2021. i 2022. godinu, za donacije dane do 31. prosinca 2022. godine.

Detaljnije o navedenome može se pročitati u članku Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom objavljenom u RRIF-u br. 2/21, str. 33.

Povratak na vijesti