Neopravdani izostanak radnika s posla


Predmet: Pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da udaljenje tužiteljice s posla nakon 1.rujna 2021. nije bilo nezakonito, a tužiteljica nesporno više nije dolazila na posao nakon toga pa sve do 9.rujna 2021. kada je poslodavac donio odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu. Izostanci tužiteljice su neopravdani i predstavljaju osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

Broj presude: Gž R-2438/2022-2, od 27. rujna 2022., od 14.11.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Člankom 28 Zakona o radu Narodne novine 93 14 127 17 i 98 19 u daljnjem tekstu ZR propisana je obveza poslodavca da u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima osigura rad i radniku osigura uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika Slijedom navedene odredbe pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da Odluka tuženika kojom je tužiteljica 1 rujna 2021 udaljena s radnog mjesta jer je toga dana došla na posao a nije postupila u skladu s mjerama za zaštitu zdravlja uvedenima Odlukom tuženika od 20 kolovoza 2021 nedopuštena Prema čl 116 ZR poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka izvanredni otkaz ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice uz uvažavanje svih okolnosti ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu