RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog neprofitne organizacije

Prilog neprofitne organizacije

Mjesec:

Popis (inventura)

Nepr - 1.2009, str. 2
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu da neprofitna organizacija na kraju godine obvezno uskladi stanje imovine i obvezasa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Potreba i važnost provedbe redovnog popisa cjelokupne imovine i obveza neupitna je, a sama obveza obavljanja popisa na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine osigurava da se utvrdi stvarno stanje imovina i obveza na dan 31. prosinca.

Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu

Nepr - 1.2009, str. 6
S obzirom na to da se od početka 2008. primjenjuje nova Uredba, ovo je prva godina u kojoj osobe koje primjenjuju neprofitno računovodstvo pripreme za točno popunjavanje financijskih izvještaja rade različito od priprema za prethodnih gotovo petnaestak godina. Ovim člankom upućujemo na postupke vezane uz početna stanja 1. siječnja 2008., promete tijekom godine i na sadržajne i druge provjere podataka iskazanih na nekim knjigovodstvenim računima.

Posebnosti jednostavnog knjigovodstva

Nepr - 1.2009, str. 24
Neke neprofitne organizacije mogu svoje poslovne događaje iskazivati u poslovnim knjigama jednostavnog knjigovodstva. Za iskazivanje poslovnih događaja u jednostavnom knjigovodstvu poštuje se novčano računovodstveno načelo. Njegovo pojašnjenje nije dano odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Stoga se javljaju dvojbe pri iskazivanju nekih poslovnih događaja.

ANALITIČKI RAČUNSKI PLAN NEPROFITNOG RAČUNOVODSTVA

Nepr - 1.2009, str. 29
  • Priredila: mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
  • Prilog uz časopis Računovodstvo, revizija i financije br. 1/09.
    Pretplatnik
    Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)