Prilog neprofitne organizacije 2/2009

Web izdanje 24,89
Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofifitnih organizacija
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Zaključna knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Pravni okvir od početka 2009.
Financijski izvještaji
Stope amortizacije
Računski plan
Upute za popunjavanje Obrasca: RNO