RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog neprofitne organizacije

Prilog neprofitne organizacije

Mjesec:

Računovodstva neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2012, str. 2

Predložak računovodstvene politike udruge

Nepr - 12.2012, str. 7

Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2012, str. 15

Računovodstvene provjere prije sastavljanja financijskih izvještaja za 2012. u neprofitnom računovodstvu

Nepr - 12.2012, str. 20

Zaključna knjiženja u neprofitnom računovodstvu i postupanja s viškovima/manjkovima

Nepr - 12.2012, str. 33

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2012.

Nepr - 12.2012, str. 36

Određivanje knjigovodstvenog sustava u neprofitnom računovodstvu za 2013.

Nepr - 12.2012, str. 41

Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija

Nepr - 12.2012, str. 46

Neprofitne organizacije u temeljnim poreznim sustavima

Nepr - 12.2012, str. 49

Ispostavljanje računa i podjela pretporeza kod neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2012, str. 56

Stjecanje poduzetničkih prihoda kod neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2012, str. 60

Računski plan

Nepr - 12.2012, str. 66
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)